home

Disclaimer

Welkom op de website van gemeentemarken.nl. Deze site dient als informatiebron over de geschiedenis van de voormalige gemeente Marken en het leven op Marken vandaag. De site is ontstaan uit compassie voor Marken en haar bewoners. Het is een site over de voormalige gemeente Marken, het ontstaan van het eiland en haar geschiedenis, de mensen, de werven en buurtschappen, klederdracht, toerisme, Marker-links, en het Markers.

Tiswit verleent u hierbij toegang tot de website gemeentemarken.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. En behoudt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. De informatie op de Website is bedoeld als informatief en vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid: Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Tiswit spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Tiswit staat niet in voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website, die u wordt aangeboden. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Teksten en beelmaterialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. In het bijzonder zijn prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tiswit nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. GemeenteMarken.nl en haar vrijwilligers, medwerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. GemeenteMarken.nl is op geen enkele manier onderdeel van, of verbonden met, een organisatie/instantie of politieke partij.

Alle vermelde product- en merknamen en rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren. Gebruikte teksten, video's en foto's zijn niet (allen) van eigen maak. De website bevat gedeeltelijk gekopieerde informatie en media. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de "Creative-Commons, licentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands", tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Als u de maker van een foto bent of een gedeelte van uw autheursrechtelijk beschermde tekst, video of foto herkent en u mist een door u gewenste link of bronvermelding, of heeft een vraag, opmerking, of wilt bezwaar maken over het gebruik er van op deze website, neem dan alstublieft contact met ons op. Het is echt niet onze bedoeling op welke wijze dan ook iemand onrecht aan te doen of afbreuk te doen aan creatief werk van anderen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Voetnoot:
* + Bovenstaande "+" links verwijzen naar de pagina's met verdergaande informatie ten opzichte van de gegeven informatie op de "startpagina". Deze pagina's zijn niet vertaald. Klik op "home" om terug te keren naar de "startpagina": www.gemeentemarken.nl.

Marken, voormalig eiland