home

Marker Volkslied

Klein is het plekje te midden der zee
laag zijn de dijkjes en smal is de ree
rank zijn de scheepjes, en talrijk het vee
waar we beminnen de rust en de vree

(Refrein:)Kleine plek, ons 't liefst op aarde
erfdeel der vaad'ren door strijd en gevaar
nimmer verliest ge voor ons uwe waarde
dat dan de Heere u veilig bewaar

Klein zijn de huisjes met heldere kleur
fris zijn de landjes in zomerse fleur
rein zijn de kamertjes, gastvrij de deur
bloemige kleedjes te kust en te keur

Zomer de tijd van de sierlijke tooi
weiden vol gras, straks de vletjes vol hooi
vroeg uit de veren en laat naar de kooi
zo vind ik Marken mijn eilandje mooi

 

Herfst als de tijd van de stormen begint
dreigende wolken gejaagd door de wind
angstig doen vragen als vader mijn kind
ginds van de zee toch de haven maar vindt

Winter dan lokt de gezellige haard
thuis van de wateren allen gespaard
dan dekt het sneeuw de drassige aard
dan over 't ijs in een luchtige vaart

Lente nieuw leven, te zee en te land
mijmren en dutten en praten aan kant
fluks naar de zeilree, de scheepjes bemand
los dan de touwen, het roer in de hand

Wat er ook tegen is, wat er ook kom
staat ge ook rond in de dreigende stroom
'k wil voor u waken, u zien in de droom
wat er ook tegen is wat er ook koom

 

Marken, voormalig eiland